Jauna lietotāja reģistrācija

Kur meklēt svītrkoda numuru
Turpināt

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

  1. Lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram tās lietotājam.
  2. CSDD nav atbildīga par zaudējumiem, kuri lietotājiem ir radušies saistībā ar vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
  3. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni https://e.csdd.lv pieder CSDD. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā, vainīgā persona tiek saukta pie normatīvos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti CSDD.
  4. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
  5. CSDD ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē https://e.csdd.lv.
  6. Persona, kura reģistrējusies kā lietotājs CSDD piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, piekrīt nodot savus personas datus CSDD datu bāzei.
  7. CSDD personas datu apstrādi veic, ievērojot Fizisko personas datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
  8. Par nepatiesas informācijas sniegšanu, persona saucama pie likumos noteiktās atbildības.

Apraksts par pakalpojumu

Lejupielādēt apraksta dokumentu
Reģistrācija. PDF, 1.5 Mb

Ja saņemot pakalpojumu radušies sarežģījumi un nepieciešama tehniska palīdzība, lūdzu, norādiet zemāk minēto informāciju un CSDD speciālisti Jums sniegs atbalstu, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pastu (ja būs atzīmēts “- vēlos saņemt atbildi uz norādīto e-pastu”). Tāpat gaidīsim atsauksmes un ieteikumus u.tml., lai pilnveidotu pakalpojumus un to sniegšanas procesus.