Persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, Latvijas teritorijā vadīt ārvalstī reģistrētu M1* vai N1** kategorijas automobili var, ja par attiecīgo periodu ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Papildu informācija šeit

* Lauku atzīmē, ja auto kā vienīgo
dzinējspēku izmanto elektroenerģiju.
* Lauku atzīmē, ja auto papildus ir aprīkots ar gāzes degvielas barošanas iekārtu.Atgriezties uz sākumu

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

(Pakalpojumu var izmantot arī personas, kuras nav reģistrētas CSDD e-pakalpojumu izmantošanai)

Lai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, ceļu satiksmē izmantotu ārvalstī reģistrētu M1* un N1** kategorijas automobili, maksājams transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (turpmāk – TEN) par šo transportlīdzekli.

* M1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai un kuros papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas.
** N1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai un kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

TEN nomaksu veic e-CSDD. CSDD nodrošina, lai veiktais TEN maksājums tiktu ieskaitīts Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saņemot pakalpojumu un atzīmējot piekrišanu pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, pakalpojuma saņēmējs apstiprina, ka maksājums Valsts kasē tiek veikts labprātīgi.

TEN maksājuma apmērs atbilstoši iepriekš norādītajiem datiem un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā noteiktajām likmēm. TEN maksā transportlīdzekļa vadītājs

    Persona, kur veic TEN maksājumu, norāda:
  • - TEN apmēra noteikšanai nepieciešamos transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus atbilstoši transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītajiem;
  • - transportlīdzekļa vadītāja datus;
  • - periodu, kuru transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

Ja TEN ir samaksāts, transportlīdzekli drīkst vadīt arī cits vadītājs.

Lēmumu par nodokļa vai tā daļas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma saņemšanas no maksātāja.

Apraksts par pakalpojumu

Lejupielādēt apraksta dokumentu

Ja saņemot pakalpojumu radušies sarežģījumi un nepieciešama tehniska palīdzība, lūdzu, norādiet zemāk minēto informāciju un CSDD speciālisti Jums sniegs atbalstu, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pastu (ja būs atzīmēts “- vēlos saņemt atbildi uz norādīto e-pastu”). Tāpat gaidīsim atsauksmes un ieteikumus u.tml., lai pilnveidotu pakalpojumus un to sniegšanas procesus.