Persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, Latvijas teritorijā vadīt ārvalstī reģistrētu M1* vai N1** kategorijas automobili var, ja par attiecīgo periodu ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Papildu informācija šeit

Uzmanību, ja “Datums no” un “Datums līdz” ir esošā diena, tad nodoklis būs nomaksāts par periodu no iegādes brīža līdz esošās dienas plkst. 23:59. Izvēloties garāku periodu nodoklis tiek aprēķināts par pilnām dienām.Atgriezties uz sākumu

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

(Pakalpojumu var izmantot arī personas, kuras nav reģistrētas CSDD e-pakalpojumu izmantošanai)

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksājumu par ārvalstīs reģistrēta M1* un N1** kategorijas transportlīdzekļa izmantošanu Latvijas teritorijā veic ārvalstīs reģistrētā transportlīdzekļa vadītājs, kura deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā.

* M1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai un kuros papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas.
** N1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai un kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši transportlīdzekļa izmantošanas laikposmam. Maksājumus iespējams veikt par šādiem periodiem:

  • par dienu (līdz esošās dienas beigām) – 10 euro;
  • par mēnesi (30 dienas) – 250 euro;
  • par sešiem mēnešiem (185 dienas) – 600 euro;
  • par gadu (365 dienas) – 1000 euro.

Veicot nodokļa maksājumu, transportlīdzekļa vadītājs, pastāvīgi izvērtē periodu, par kuru veic nodokļa samaksu. Nodokļa maksājumu var veikt par īsāku periodu un nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, veicot atkārtotu nodokļa maksājumu par nākamo periodu, kad transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijas teritorijā.

Nodokļa atbrīvojumi

Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstī reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus.

Svarīgi!

Akceptējot šos noteikumus pakalpojuma saņēmējs apstiprina, ka maksājums Valsts kasē tiek veikts labprātīgi un piekrīt noteikumos noteiktajām prasībām.

Ja nodoklis ir samaksāts, transportlīdzekli drīkst vadīt arī cits vadītājs.

CSDD nodrošina tikai nodokļa iekasēšanu, bet neveic tā samaksas kontroli un atmaksāšanu. Lēmumu par nodokļa vai tā daļas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests.

Apraksts par pakalpojumu

Lejupielādēt apraksta dokumentu

Ja saņemot pakalpojumu radušies sarežģījumi un nepieciešama tehniska palīdzība, lūdzu, norādiet zemāk minēto informāciju un CSDD speciālisti Jums sniegs atbalstu, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pastu (ja būs atzīmēts “- vēlos saņemt atbildi uz norādīto e-pastu”). Tāpat gaidīsim atsauksmes un ieteikumus u.tml., lai pilnveidotu pakalpojumus un to sniegšanas procesus.