Tehniskā apskate

Šeit transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs var uzzināt informāciju par sava transportlīdzekļa tehnisko apskati.

Šeit var veikt maksājums par tehnisko apskati, kā arī norēķināties par valsts noteiktajiem nodokļiem, nodevām, kā arī apmaksāt atbildīgo institūciju piemērotos sodus.

Tāpat klients var uzzināt sava transportlīdzekļa iepriekšējo tehnisko apskašu datus.

Nepieciešamības gadījumā klients var pieteikties transportlīdzekļa tehniskās apskates veikšanai vēlamā laikā un tehniskās apskates stacijā.

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām.


Vairāk informācijas par šo pakalpojumu var uzzināt šeit

Lai izmantotu pakaplojumu - jāautorizējas!