Informācija par nodokļiem un to atvieglojumiem

CSDD vērš uzmanību, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa taksācijas periods ir katrs kalendārais gads. Daļa CSDD klientu maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo kalendāro gadu, veicot ikgadējo valsts tehnisko apskati, kas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos attiecīgajā kalendārajā gadā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis netiek nomaksāts termiņā, tādejādi var radīt nodokļa maksātājam nelabvēlīgas tiesiskas un faktiskas sekas, jo nesamaksātais nodokļa maksājums tiek uzskatīts par nodokļu parādu.

Piemēram, ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabi vai puspiekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piekabei vai puspiekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, bet puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, t.i. piemērojot maksimālo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi par piekabēm un puspiekabēm. Aicinām veikt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmaksu kalendārā gada ietvaros, lai izvairītos no negatīvajām sekām, kuras var rasties, ja izveidojas nodokļa parāds par iepriekšējo gadu.

Sākoties jaunam kalendāram gadam, CSDD aicina pirms transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksas par 2022.gadu vai pirms CSDD pakalpojumu saņemšanas, kas paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksas par 2022.gada kontroli, CSDD uzturētajos e-pakalpojumos laikus deklarēt to transportlīdzekli, par kuru persona, kurai normatīvajos aktos noteiktas tiesības iegūt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, vēlas 2022.gadā izmantot tai pienākošos nodokļu atvieglojumu.

Šādu nodokļa atvieglojumu elektronisku deklarāciju var veikt daudzbērnu ģimenes, personas ar invaliditāti un lauksaimnieki. Minētās deklarācijas veikšana ievērojami atvieglos nodokļu nomaksu elektroniskajās maksājumu sistēmās, automātiski ģenerējot maksājuma sagatavi jau ar iekļautu piemēroto atvieglojumu. Nodokļa atbrīvojuma deklarāciju var veikt e.csdd.lv sadaļā “Sodi, pārkāpumi un nodokļi” apakšsadaļā “Nodokļu atvieglojumu deklarēšana”.