Transportlīdzekļa atjaunošana uzskaitē

Šeit var uzskaitē atjaunot iepriekš no uzskaites noņemtu transportlīdzekli jeb atjaunot reģistrāciju transportlīdzeklim, kuram tā uz laiku izbeigta.

Lai atjaunotu transportlīdzekļa reģistrāciju, jāizpildās vairākiem nosacījumiem. Piemēram, transportlīdzeklim jābūt noņemtam no uzskaites pēc 01.01.2016. un pēc tam ar to reģistrā nav veiktas darbības; reģistrācijas apliecībā īpašnieks un turētājs ir viena un tā pati persona; reģistrācijas apliecībai nav beidzies derīguma termiņš; transportlīdzeklis nav nodots Nodrošinājuma valsts aģentūrai vai realizācijai tirdzniecības uzņēmumam; transportlīdzeklim reģistrā nav izdarīta atzīme par īpašuma tiesību maiņu.

SVARĪGI! Veicot transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē, normatīvajos aktos paredzēto atbrīvojumu vai atvieglojumu no nodokļa nomaksas iespējams piemērot tikai, vēršoties kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Autorizēties ar latvija.lv” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.


Vairāk informācijas par šo pakalpojumu var uzzināt šeit

Lai izmantotu pakalpojumu - jāautorizējas!